Antikorové siete, Sklenené a Oceľové prvky v architektúre.