Antikorové siete, Sklenené a Oceľové prvky v architektúre.

Kov

Vyrábame a predávame kované brány samonosné, posuvné a krídlové. Spoločnosť FerDesign preferuje samonosné brány vďaka bezproblémovej prevádzke. Spájame originálne dizajnové riešenia s technicky dokonalým prevedením. Obvodový materiál samonosnej posuvnej brány je obvykle železo s rôznou výplňou, ako meď, ťahokov, drevo, sklo... Vaše predstavy najskôr prevedieme do 3D vizualizácie, ktorú po schválení investorom zrealizujeme.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Samonosné brány

Samonosné posuvné brány radíme do moderného typu posuvných brán. Hlavná výhoda samonosných brán je ich bezúdržbová a spoľahlivá činnosť aj v zimných podmienkach. Samonosná brána je stabilná vďaka dvom vozíkom, ktoré sú zabetónované v základe. Do vozíkov sa zasúva špeciálny C-profil, ten je súčasťou konštrukcie brány. Brány sa najčastejšie automatizujú pomocou elektrických motorov.

Nosná konštrukcia samonosnej brány je tvorená zo dutých profilov a C- profilu. Samonosná posuvná brána musí mať presah potrebný na vozíky, ktoré sú zabetónované v základe. Základ slúži ako protizávažie pre bránu a musí mať hĺbku minimálne 0,8m, šírku min. 32 cm /ak použijeme pohon, pridávame 10cm v časti s motorom/. Dĺžka základu je rovná súčinu  0,4 x šírka prejazdu.

Dĺžka brány je daná súčinom šírky prejazdu x 0,3. Pri extrémne veľkých, alebo ťažkých bránach koeficient prispôsobíme podľa statických výpočtov projektanta.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Koľajnicové brány

Koľajnicové posuvné brány navrhujeme pre klientov, ktorých veľkosť otvoru na zasúvanie brány nie je dostatočná pre samonosnú posuvnú brána. Koľajnicová posuvná brána sa pohybuje po koľajnici pomocou koliesok v konštrukcií brány. Koľajnica musí mať betónový základ po celej dĺžke pohybu brány a preto je vhodné betónovanie realizovať už pri betonárskych prácach pri stavbe domu. Brány sa najčastejšie automatizujú pomocou elektrických motorov.

Obrazok

Krídlové brány

Krídlové brány sú štandardné konštrukcie s dlhou históriou. V dnešnej dobe sa využívajú už len na pozemkoch s nedostatočným priestorom pre posuvné brány a ako vstupné brány na pozemky s historickým designom. Vstupné krídlové brány môžeme tiež osadiť automatickým pohonom. 

Obrazok
Obrazok
Obrazok

Teleskopické brány

Teleskopické posuvné brány realizujeme v stiesnených priestoroch a pre klientov, ktorý sú otvorený inovatívnym riešeniam. Teleskopická posuvná brána sa skladá z viacerých častí a pri otváraní sa zasunie do menšej veľkosti, ako je skutočná veľkosť brány vďaka dômyselnému zatváraciemu systému. Brány sa najčastejšie automatizujú pomocou elektrických motorov.

Obrazok
Obrazok

Oceľové schody

Hlavné rozdelenie oceľových schodísk:

 • Priamočiare schody
 • Lomené schody
 • Točité schody

Pri návrhu akéhokoľvek schodiska je dôležite spolupracovať s našim projektantom už od samotného návrhu stavby. Schodisko je potrebné zakomponovať do nosných konštrukčných prvkov stavby, aby bolo dostatočne staticky dimenzované.

Výpočet dĺžky a výšky schodiskového stupňa je dôležitou časťou pri navrhovaní schodiska. Návrhom schodiska sa zaoberá norma STN 73 4130.   Všetky stupne schodiska musia mať rovnakú výšku a dĺžku. Vychádzame z priemernej dĺžky  ľudského kroku, ktorý je 63cm. Po zjednodušení dostávame vzorec:

2x výška  + šírka schodnice = 60 až 63 [cm].

Výška schodnice môže byť od 16cm do 23cm, dĺžka od 28cm do 33 cm. Sklon normálneho schodiska je od 25° do 35°. Pri vedľajších schodiskách sa samozrejme jednotlivé hodnoty upravujú a schodiská sú posudzované podľa upravených hodnôt.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Zábradlia

Hlavné rozdelenie zábradlia podľa typu výplne:

 • Zábradlia so sklenenou výplňou
 • Zábradlia s lankovou výplňou
 • Zábradlia s tyčovou výplňou
 • Zábradlia s plnou výplňou
 • Sieťové zábradlie

Geometriu výplňe rozdeľujeme:

 • Zábradlia s horizontálnou výplňou
 • Zábradlia s vertikálnou výplňou

Rozdelenie podľa geometrie nosnej konštrukcie:

 • Priamočiare zábradlia
 • Šikmé zábradlia

Typ nosnej konštrukcie zábradlia:

 • Trubková konštrukcia /najčastejšie priemeru 42mm/
 • Joklová konštrukcia /najčastejšie rozmeru 40x40x2mm/

Oceľová nosná konštrukcia zábradlia môže byť ukotvená na vrch, alebo čelo stavebného otvoru.  

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Rolovacie mreže

Ponúkame rolovacie mreže do obchodných, priemyselných, alebo skladových priestorov.  Rolovacia mreža sa skladá zo samonosnej výplne, vodiacich lyží a nosného hriadeľa. Výplň je realizovaná z hliníkových, alebo pozinkovaných profilov rôznej geometrie. Povrchová úprava môže byť upravená farbou podľa vzorkovníka RAL. Rolovaciu mrežu je možné ovládať motorom, alebo manuálne. V prípade záujmu Vám zašleme vzorkovník výplní a cenovú ponuku.

Obrazok
Obrazok

Bezpečnostné mreže

Bezpečnostné mreže vyrábame vždy na mieru otvoru. V ponuke máme viac typov výplní a je možné spracovať aj design na mieru zákazníka. Všetky mreže pri správnej inštalácií splňujú krytie pri poistnej udalosti. 

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Oplotenia

Obvodové oplotenie musí byť stabilné, funkčné a v dnešnej dobe často krát aj vizuálne pekné. Ako materiál sa dá použiť aj antikorová oceľ.

Obrazok
Obrazok
Obrazok

Oceľové pergole

Oceľová pergola je najčastejšie zložená z hrubých nosných profilov, ktoré sú povrchovo upravené zinkom a vrchnou farbou. Ako materiál sa tiež používa antikorová oceľ. Nosné prvky pergole musia byť pevne uchytené na zemi v betónových základoch, prípadne o fasádu domu. Ako tienidlo je možné použiť jednoduchý funkčný prvok, alebo umelecky dotvoriť do prostredia.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Lavičky

Lavičky, umelecký alebo moderný design. Ručné originálne prevedenie od návrhu po realizáciu. Použité staré kováčske techniky. 

Obrazok
Obrazok

Krby

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok