Antikorové siete, Sklenené a Oceľové prvky v architektúre.

Sklo

Spoločnosť FerDesign zabezpečuje sklenené prvky pre obytné domy i kancelárske priestory. Vyriešime za vás technické projektovanie, 3D vizualizáciu a finálnu inštaláciu sklenených konštrukcií - sklenené zábradlia, sklenené schody, sklenené posuvné steny...Sklenené zábradlia je vhodné kombinovať s nerezovými prvkami.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenené zábradlia

Hlavné rozdelenie sklenených zábradlí:

  • Samonosné sklenené zábradlia
  • Zábradlia so sklenenou výplňou

Samonosné sklenené zábradlia sú realizované bez opornej oceľovej konštrukcie. Celé zaťaženie sa prenáša len do skla. Používame bezpečnostné sklo, lepené a kalené. Najčastejšia hrúbka skla je 16mm. Všetky kotviace prvky máme certifikované.

Kotvenie skiel je najčastejšie riešené pomocou nerezových terčov, alebo líniovým kotvením v hliníkovej lište. Zábradlie musí spĺňať statické a bezpečnostné normy a preto je vhodné zakomponovať samonosné bezrámové zábradlia už do projektovania stavby.

Zábradlia so sklenenou výplňou majú opornú konštrukciu. Najčastejšie používaná konštrukcia je z nereze, ale používa sa aj drevo. Sklo je na opornú konštrukciu uchytené nerezovými držiakmi s certifikátom. Typ sklenenej výplne závisí od opornej konštrukcie. Hrúbka skla je od 6 do 12mm, kalenie a lepenie skla závisí od bezpečnostných noriem jednotlivých konštrukcií.  

Farba skla na sklenené zábradlia je väčšinou číra, alebo mliečna. Na dosiahnutie mliečneho efektu používame proces pieskovania, alebo nalepením mliečnej fólie medzi dve lepené sklá. Vieme dosiahnuť akúkoľvek farbu zo vzorkovníka RAL v objeme skla, alebo na fólií medzi sklami.

Sklenenej ploche môžeme vdýchnuť umeleckejší punc vytvorením grafiky podľa želania zákazníka. Realizuje sa pieskovaním alebo nalepením fólie.

Výber madla je na zákazníkovi. Najčastejšie používané je nerezové alebo drevené madlo z trubkového, prípadne štvorcového profilu.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenené schody

Hlavné rozdelenie schodov zo skla:

  • Sklenené schody s oceľovou nosnou konštrukciou
  • Celosklenené schody

Pri návrhu akéhokoľvek schodiska je dôležite spolupracovať s našim projektantom už od samotného návrhu stavby. Schodisko je potrebné zakomponovať do nosných konštrukčných prvkov stavby, aby bolo dostatočne staticky dimenzované. Pri sklenenom schodisku je veľmi dôležité aby všetky prvky boli dokonale statické.

Sklenené schody s oceľovou nosnou konštrukciou sú lacnejšou alternatívou skleneného schodiska. Nosná konštrukcia je najčastejšie vyrobená z antikorovej ocele so sklenenými schodnicami. Schodnice sú lepené z bezpečnostného kaleného skla.

Celosklenené schody majú nosnú časť aj schodnice zo sklenených platní zložených z lepeného kaleného skla. Všetky časti schodiska sú pospájané antikorovými spojnicami.

Výpočet dĺžky a výšky schodiskového stupňa je dôležitou časťou pri navrhovaní schodiska. Návrhom schodiska sa zaoberá norma STN 73 4130.   Všetky stupne schodiska musia mať rovnakú výšku a dĺžku. Vychádzame z priemernej dĺžky  ľudského kroku, ktorý je 63cm. Po zjednodušení dostávame vzorec:

2x výška  + šírka schodnice = 60 až 63 [cm].

Výška schodnice môže byť od 16cm do 23cm, dĺžka od 28cm do 33 cm. Sklon normálneho schodiska je od 25° do 35°. Pri vedľajších schodiskách sa samozrejme jednotlivé hodnoty upravujú a schodiská sú posudzované podľa upravených hodnôt.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenené dvere

Hlavné rozdelenie dverí zo skla:

  • Otváracie sklenené dvere
  • Posuvné sklenené dvere

Otváracie sklenené dvere sú štandardne uchytávané cez certifikované kovania priamo na stenu, prípadne na sklenenú stenu. V prípade potreby je možné použiť samozatvárací mechanizmus, ktorý sa musí zabetónovať priamo do podlahy.

Posuvné sklenené dvere uchytávame iba do vrchného posuvného mechanizmu /dvere nepotrebujú spodnú vodiacu lištu/. Posuvné dvere môžu byť inštalované do púzdra v stene, alebo pred stenou.

Kovania na dverách je možné dodať na zamykanie, v kľučkovom prevedení, alebo s použitím madla. Zamykanie je realizované do podlahy, alebo do protiľahlej steny.

Farba skla na sklenené dvere je väčšinou číra, alebo mliečna. Na dosiahnutie mliečneho efektu používame proces pieskovania, alebo nalepením mliečnej fólie medzi dve lepené sklá. Vieme dosiahnuť akúkoľvek farbu zo vzorkovníka RAL v objeme skla, alebo na fólií medzi sklami.

Sklenenej ploche môžeme vdýchnuť umeleckejší punc vytvorením grafiky podľa želania zákazníka. Realizuje sa pieskovaním alebo nalepením fólie. 

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenené steny

Hlavné rozdelenie sklenených priečok:

  • Sklenené deliace steny s otváracími dverami.
  • Sklenené deliace steny s posuvný dverami.

Sklenené deliace priečky sa najčastejšie kotvia cez hliníkovú lištu do podlahy a stropu. Pred inštaláciou je potrebné konzultovať typ kotvenia s technikom. Používame kalené bezpečnostné sklo. Hrúbka skla deliacej steny závisí od veľkosti jednotlivých skiel. Pri vysokých stropoch je možné sklo uchytiť iba do podlahy. 

Farba skla pre sklenené steny je väčšinou číra, alebo mliečna. Na dosiahnutie mliečneho efektu používame proces pieskovania, alebo nalepením mliečnej fólie medzi dve lepené sklá. Vieme dosiahnuť akúkoľvek farbu zo vzorkovníka RAL v objeme skla, alebo na fólií medzi sklami.

Sklenenej ploche môžeme vdýchnuť umeleckejší punc, vytvorením grafiky podľa želania zákazníka. Realizuje sa pieskovaním, alebo nalepením fólie. 

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Francúzke balkóny

Hlavné rozdelenie francúzskych baklónov:

  • S terčovým uchytením
  • Líniovo uchytený

 Francúzke balkóny, alebo francúzske zábradlie sa vyznačuje svojským designom, bez vstupnej balkónovej plochy. Kotvenie je realizované priamo do fasády domu cez nerezové terče, alebo do hliníkovej spodnej lišty. Používame bezpečnostné kalené, lepené sklo hrúbky 8+8mm. Na vrchnej hrane skla môžeme umiestniť madlo.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenený prístrešok

Obrazok

Pochôdzne sklo

Sklo použité na sklenené podlahy sa nazýva pochôdzne sklo. Pochôdzne sklo musí spĺňať všetky bezpečnostné normy. Používame 3x lepené sklo hrúbky 10mm, pričom vrchné sklo je kalené. Vrchná časť môže obsahovať protišmykovú vrstvu. Tabule sú vhodné pre sklenené podlahy, sklenené schodiskové stupne, sklenené podesty, sklenené lávky...

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sklenené obklady

Sklenené obklady nad pracovnú kuchynskú linku realizujeme kaleným sklom rôznych hrúbok, závislých od rozmeru sklenenej zásteny. V skle je možné vyrezať otvory na zástrčky a vodovodný kohútik. Sklo sa veľmi ľahko udržuje v čistote. Sklenená zástena bezproblémov vydrží vysoké teploty až do 300°C.

Farba skla pre sklenené steny je väčšinou číra, alebo mliečna. Na dosiahnutie mliečneho efektu používame proces pieskovania, alebo nalepením mliečnej fólie medzi dve lepené sklá. Vieme dosiahnuť akúkoľvek farbu zo vzorkovníka RAL v objeme skla, alebo na fólií medzi sklami.

Sklenenej ploche môžeme vdýchnuť umeleckejší punc, vytvorením grafiky podľa želania zákazníka. Realizuje sa pieskovaním, alebo nalepením fólie.

Obrazok
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Sprchové boxy

Sklenené sprchové boxy sú riešené ako bezrámové sklenené konštrukcie. Nežiadúce obvodové nosné prvky sú nahradené antikorovými terčovými prvkami. Pre sklenené sprchové boxy používame bezpečnostné kalené sklo hrúbky 8-10mm.

Farba skla pre sklenené sprchové boxy je väčšinou číra, alebo mliečna. Na dosiahnutie mliečneho efektu používame proces pieskovania, alebo leptania. Vieme dosiahnuť akúkoľvek farbu zo vzorkovníka RAL v objeme skla.

Sklenenej ploche môžeme vdýchnuť umeleckejší punc, vytvorením grafiky podľa želania zákazníka. Realizuje sa pieskovaním, alebo nalepením fólie. 

Obrazok
Obrazok